Ανάπτυξη νέων προϊόντων (R&D)

Συμβουλευτική επιχειρήσεων τροφίμων και υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης τροφίμων (R&D)

Τα τρόφιμα είναι σύνθετα συστήματα συστατικών που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους προκαλώντας είτε θετικές είτε αρνητικές μεταβολές που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής τους (shelf life), τη φυσικοχημική (τάγκισμα λιπαρών, αύξηση υγρασίας, οξίνιση) και μικροβιολογική (από αλλοιογόνα και παθογόνα μικρόβια) τους σταθερότητα. Οι μεταβολές αυτές επηρεάζουν την ποιότητά τους αλλά και την αποδοχή τους από τους καταναλωτές, επηρεάζοντας τη ζήτηση των προϊόντων αυτών στο μέλλον και κατ’ επέκταση τη θέση της βιομηχανίας παραγωγής στην αγορά.

Η σύγχρονη αγορά τροφίμων απαιτεί ιδιαίτερη ανάλυση και έρευνα, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών συνεχώς αυξάνονται. Οι καταναλωτές επιζητούν καλής ποιότητας προϊόντα, με μεγάλη διάρκεια ζωής, εύκολα στη χρήση και πολλές φορές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, με αυξημένη περιεκτικότητα σε βιταμίνες, χωρίς γλουτένη κλπ. Η βιομηχανία τροφίμων καλείται να εναρμονιστεί με αυτές τις απαιτήσεις.

Σημαντική θέση στις προτιμήσεις των καταναλωτών έχουν και τα καινοτόμα τρόφιμα, με την έννοια ότι ο καταναλωτής δεν αρκείται στα τυπικά χαρακτηριστικά των τροφίμων, αλλά αναζητά επιπλέον στοιχεία που βελτιώνουν τη θρεπτική τους αξία, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στο προϊόν και καθιερώνοντας τη θέση της βιομηχανίας παραγωγής στην αγορά.

Η έρευνα και η ανάπτυξη τέτοιων προϊόντων αλλά και πολιτικών-στρατηγικών για την διαμόρφωση σταθερών και επιθυμητών καινοτόμων προϊόντων αποτελεί ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο τομέα στη βιομηχανία τροφίμων και τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα τρόφιμα ευρύτερα.

Η εταιρεία μας, με την επωνυμία Aliment Lab, έχοντας στη φαρέτρα της μια ομάδα επιστημόνων γεωπονικής, χημικής, κτηνιατρικής και τεχνολογικής κατάρτισης και ένα διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο αναλύσεων με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, αναλαμβάνει την εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών Research and Development (R&D) στη μεγαλύτερη γκάμα των τροφίμων και ποτών που κυκλοφορούν στην αγορά.

Επενδύουμε στη σχέση με την επιχείρηση, επιχειρώντας να λάβουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαμόρφωση ενός προϊόντος που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις δυναμικότητές της. Συγκεκριμένα, το Aliment Lab αναλαμβάνει μελέτες που περιλαμβάνουν:

  • Σύσταση συνταγών ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης, αντιλαμβανόμενη τις τάσεις της μοντέρνας βιομηχανίας τροφίμων.
  • Φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, που στοχεύουν στην αύξηση της σταθερότητας του προϊόντος ανάλογα με τις μεθόδους συντήρησης των προϊόντων.
  • Ανάπτυξη καινοτόμων τροφίμων με ιδιαίτερα θρεπτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς.
  • Ανάπτυξη διατροφικών ισχυρισμών με συνδυασμό ενδογενών και εξωγενών συστατικών των τροφίμων.
  • Σχεδιασμός ‘’πράσινων’’ μεθόδων παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
  • Προσέγγιση ανάπτυξης τροφίμων που δίνει έμφαση στην ελαχιστοποίηση χρήσης συνθετικών συντηρητικών.
  • Ανάπτυξη ελκυστικών τροφίμων για κοινωνικές ομάδες με ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες.
  • Επίλυση προβλημάτων κατά την παραγωγική διαδικασία τροφίμων ή σφαλμάτων που δημιουργούνται κατά την περίοδο συντήρησής τους.
  • Ολιστικός σχεδιασμός γραμμής παραγωγής μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας βιομηχανίας τροφίμων, με γνώμονα την παραγωγή σταθερής ποιότητας τροφίμων, τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου προϊόντος.

Για εμάς το τρόφιμο αποτελεί την πρώτη ύλη, η οποία συνδυαζόμενη με την έρευνα, την εμπειρική γνώση και την τεχνολογία μπορεί να σμιλευθεί σε ένα εδώδιμο προϊόν με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά με οικολογικό αποτύπωμα και προσοδοφόρο για την εταιρεία παραγωγής.

Μπορούμε να βοηθήσουμε;

Περιμένουμε να ακούσουμε κάθε σας πρόβλημα και να σας εξυπηρετήσουμε!

Εκπληκτική επαγγελματίας. Μας βοήθησε με τις συμβουλές της και τις χημικές αναλύσεις του εργαστηρίου της να εισάγουμε ένα καινοτόμο προϊόν διατροφής και να εδραιωθούμε σε μια αγορά υπερανταγωνιστική. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλη την ομάδα του εργαστηρίου.

Δημήτρης Φέκας
Μήχ. Πληροφορικής - Επικοινωνιολόγος

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο!