Νέα εγκύκλιος για το πόσιμο νερό

Δημοσιεύτηκε νέα εγκύκλιος (Αριθ. πρωτ. Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.1474, 09.01.2019)  σχετικά με τη παρακολούθηση της ποιότητας του νερού προς ανθρώπινη κατανάλωση εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων και στρατοπέδων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την συγκεκριμένη εγκύκλιο, τα όρια για το παθογόνο μικροοργανισμό Legionella μεταβάλλονται από 1000 cfu/1L σε 1000 cfu/100mL.

 

Επιπλέον, τονίζεται ότι οι παράμετροι, Pseudomonas aeruginosa και Legionella, πρέπει να ελέγχονται με ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων μία φορά ανά εξάμηνο (2 φορές ετησίως) και η ευθύνη για τη δειγματοληψία και ανάλυση θα είναι των «υπευθύνων» των κτιρίων.

 

Οι «υπεύθυνοι των κτιρίων» είναι οι κατά το νόμο υπεύθυνοι λειτουργίας της εγκατάστασης ή / και του κτιρίου.

 

Δείτε όλη την εγκύκλιο εδώ.


Αφήστε μια απάντηση