Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα

Με την ΥΑ 7827 (ΦΕΚ Β΄ 1463/2.5.2019) έχει ξεκινήσει η εφαρμογή για την επικαιροποίηση κριτηρίων και των διαδικασιών χορήγησης Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα (ΕΣΠΕΚ). 

Το ΕΣΠΕΚ, το οποίο χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού για την προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού, το λαμβάνουν επιχειρήσεις εστίασης ή αναψυχής κατόπιν αίτησής τους. Το Ειδικό Σήμα Ποιότητας, έχει την δυνατότητα τριετούς ανανέωσης και πιστοποιεί ότι η επιχείρηση: 

  1. παρέχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εδεσμάτων που βασίζονται ή ακολουθούν την ελληνική γαστρονομική παράδοση με έμφαση κατά περίπτωση στις τοπικές κουζίνες, 
  2. χρησιμοποιεί σε σημαντικό βαθμό ελληνικά προϊόντα, με έμφαση σε προϊόντα ΠΟΠ και τοπικά προϊόντα,
  3. προωθεί συνολικά την ελληνική γαστρονομική, οινική παράδοση όπως και ελληνική παραγωγή 
  4. προσφέρει συνολική παροχή υπηρεσιών σε ικανοποιητικό επίπεδο..

Σύμφωνα με την ΥΑ 7827 (ΦΕΚ Β΄ 1463/2.5.2019), η χορήγηση του ΕΣΠΕΚ γίνεται κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης από τις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής οι οποίες χρειάζεται να πληρούν τα υποχρεωτικά κριτήρια, τα οποία είναι 20 στον αριθμό και αυτά αφορούν: 

  • την προσφορά εδεσμάτων της ελληνικής κουζίνας και ελληνικών προϊόντων, 
  • την παρουσίαση και προώθηση της ελληνικής γαστρονομικής και οινικής παράδοσης, και
  • τη συνολική εικόνα των χώρων της επιχείρησης.

Επιπλέον, υπάρχουν 10 βαθμολογούμενα κριτήρια τα οποία αφορούν την ποιότητα δομικών υλικών, του χώρου εστίασης, την ποικιλία εδεσμάτων, την προσφορά καλού ψωμιού, την συντήρηση κρασιών κ.ά.

Η επιχείρηση καθίσταται επιλέξιμη για τη λήψη του ΕΣΠΕΚ εφόσον λάβει συνολική βαθμολογία όχι μικρότερη των 25 βαθμών.

Τις λεπτομέρειες που ορίζει η ΥΑ 7827 (ΦΕΚ Β΄ 1463/2.5.2019) για τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες χορήγησης του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα (ΕΣΠΕΚ), μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Πηγή: www.meatnews.grΑφήστε μια απάντηση