ΕΝΤΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΦΕΤ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Η νέα υπουργική απόφαση υπ΄αριθμόν 91354 (ΦΕΚ Β’ 2983/30-8-2017)έρχεται να ρυθμίσει θέματα σχετικά με την ορθή πληροφόρηση των καταναλωτών και τις υποχρεώσεις  των επιχειρήσεων κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Η αναμόρφωση της δομής των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. και η ενσωμάτωση πιο περιεκτικών διατάξεων έγινε με στόχο να γίνει επικαιροποίηση αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, αλλά παράλληλα και τη συμμόρφωση και εφαρμογής τους από το σύνολο των επιχειρήσεων και τη δυνατότητα άσκησης ουσιαστικής εποπτείας εκ μέρους των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών.

Το φλέγον ζήτημα αφορά την ενίσχυση της προσπάθειας πάταξης του παρεμπορίου και της φοροδιαφυγής με ρυθμίσεις που συμβάλλουν στην ασφαλή διακίνηση και προώθηση βασικών εγχώριων προϊόντων, εδωδίμων και βιομηχανικών, όπως το ελαιόλαδο.

  

Παρακάτω παρατίθεται απόσπασμα της ενότητας 4.8, των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που αφορά τη διάθεση ελαιολάδου και σπορέλαιων, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Άρθρο 42

 Διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων

  1. Από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων του άρθρου 69 της παρούσας, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης που, θα διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
  2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 500 έως 2000 ευρώ κατά περίπτωση.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διάθεση του ελαιόλαδου σε χώρους εστίασης αλλά και τις υποχρεωτικές ενδείξεις στην ετικέτα, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

ALIMENT LAB
Εργαστήριο Ανάλυσης Τροφίμων & Νερών
Συμβουλευτική Επιχειρήσεων Τροφίμων

Ν.Πλαστήρα 3 (Τριανδρία), Τ.Κ. 55337, Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 837135, κιν: 6942 900883,  e-mail: info@alimentlab.gr
www.alimentlab.gr

 Αφήστε μια απάντηση