Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία, οι Διευθύνσεις των επιχειρήσεων τροφίμων υποχρεούνται να μεριμνούν για την καθοδήγηση του υπεύθυνου προσωπικού (χειριστές τροφίμων) και την εκπαίδευσή του σε θέματα Υγιεινής των τροφίμων.

Το εργαστήριο ALIMENT LAB αναλαμβάνει την οργάνωση και εφαρμογή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις επιχειρήσεις τροφίμων που ως στόχο έχουν την παροχή πρακτικής γνώσης στο προσωπικό τους σε τομείς όπως:

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας των Τροφίμων
Προσωπική υγιεινή των χειριστών τροφίμων
Ασφαλείς χειρισμοί των τροφίμων
Διαδικασίες Συστήματος Διαχείρισης της Υγιεινής των Τροφίμων
Απαιτήσεις για τη συμμόρφωση με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία
Ορθή Βιομηχανική και Υγιεινή Πρακτική
Υγιεινή τροφίμων και έλεγχοι

Η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων πραγματοποιείται από το καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό του εργαστηρίου ALIMENT LAB είτε σε προβλεπόμενο χώρο της ίδιας της μονάδας είτε σε κατάλληλα ιδιωτικά κέντρα.

Μπορούμε να βοηθήσουμε;

Περιμένουμε να ακούσουμε κάθε σας πρόβλημα και να σας εξυπηρετήσουμε!

Εκπληκτική επαγγελματίας. Μας βοήθησε με τις συμβουλές της και τις χημικές αναλύσεις του εργαστηρίου της να εισάγουμε ένα καινοτόμο προϊόν διατροφής και να εδραιωθούμε σε μια αγορά υπερανταγωνιστική. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλη την ομάδα του εργαστηρίου.

Δημήτρης Φέκας
Μήχ. Πληροφορικής - Επικοινωνιολόγος,

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο!