Προσδιορισμός χρόνου ζωής

Προσδιορισμός του χρόνου ελάχιστης διατηρησιμότητας των τροφίμων aliment lab

Ο προσδιορισμός του χρόνου ελάχιστης διατηρησιμότητας απαιτείται για αρκετά τρόφιμα του λιανικού εμπορίου. Η ομάδα ποιότητας του εργαστηρίου αποτελείται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο γνωρίζει τις απαιτήσεις της αγοράς για ασφαλή και ανταγωνιστικά προϊόντα. Στο εργαστήριο ALIMENT LAB πραγματοποιούνται οι κατάλληλες δοκιμές για τον προσδιορισμό του χρόνου ελάχιστης διατηρησιμότητας των τροφίμων κατά τη διάρκεια της συντήρησής τους σε συγκεκριμένες σταθερές συνθήκες (ψύξη ή θερμοκρασία περιβάλλοντος). Όταν απαιτείται, τα τρόφιμα τα οποία εξετάζονται συντηρούνται σε μεταβαλλόμενες συνθήκες–θερμοκρασίες, προσομοιάζοντας τη χρήση των τροφίμων από τους καταναλωτές.

Για τον προσδιορισμό του χρόνου ελάχιστης διατηρησιμότητας των τροφίμων είναι δυνατόν, επίσης, να πραγματοποιηθεί αρχικώς τεχνητή επιμόλυνσή τους με μικροοργανισμούς και στη συνέχεια η εξέτασή τους κατά τη διάρκεια της συντήρησης. Οι μικροοργανισμοί επιλέγονται αφού έχει εκτιμηθεί η πιθανότητα ανάπτυξής τους στο συγκεκριμένο τρόφιμο και είναι κυρίως μικροοργανισμοί που προκαλούν αλλοιώσεις αλλά, όπου απαιτείται, και παθογόνοι μικροοργανισμοί.

Μπορούμε να βοηθήσουμε;

Περιμένουμε να ακούσουμε κάθε σας πρόβλημα και να σας εξυπηρετήσουμε!

Εκπληκτική επαγγελματίας. Μας βοήθησε με τις συμβουλές της και τις χημικές αναλύσεις του εργαστηρίου της να εισάγουμε ένα καινοτόμο προϊόν διατροφής και να εδραιωθούμε σε μια αγορά υπερανταγωνιστική. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλη την ομάδα του εργαστηρίου.

Δημήτρης Φέκας
Μήχ. Πληροφορικής - Επικοινωνιολόγος

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο!